Wettelijke bepalingen

JURIDISCHE BENAMING:  Lingerie Inside Out
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: Lingerie Inside Out  .  Haachtsesteenweg 378  .  1910 Kampenhout
ONDERNEMINGSNUMMER:  BE0645 631 406

REALISATIE EN BEHEER VAN DE WEBSITE:
Lingerie Inside Out  .  Haachtsesteenweg 378  .  1910 Kampenhout
016 20 30 19
info@lingerie-insideout.be

VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE “Lingerie Inside Out ” WEBSITE:

Ondanks de nauwkeurige samenstelling van deze website kan geen enkel recht worden ontleend aan gegevens/informatie die zijn gepubliceerd op deze website.
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan “Lingerie Inside Out” niet garanderen dat de informatie op deze website altijd volledig, correct en up-to-date is. Dit geldt ook voor alle internetpagina’s naar welke deze website middels links direct of indirect verwijst. “Lingerie Inside Out” is niet verantwoordelijk voor de inhoud van iedere internetpagina, die kan worden bezocht via een hyperlink.
“Lingerie Inside Out” is niet verantwoordelijk voor mogelijk virussen indien deze zouden voorkomen op de website.
Wijzigingen en aanvullingen kunnen op ieder moment en zonder voorafgaande aankondiging worden aangebracht door “Lingerie Inside Out”.
Het overnemen en/of vermenigvuldigen van informatie/data, met name het gebruik van teksten, tekstdelen of beeldmateriaal, is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van “Lingerie Inside Out”.
Voor vragen omtrent deze voorwaarden en/of toestemming voor het overnemen dan wel vermenigvuldigen van (gedeelten van) de inhoud van deze website kunt u contact opnemen met bovenvermelde contactpersoon voor deze website.
Ieder geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil is enkel de rechtbank van Leuven bevoegd.

PRIVACY

De informatie op de website is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.
In het geval er toch om persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

AUTOMATISCH GEREGISTREERDE INFORMATIE

Deze website kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt, de pagina’s die je bezoekt op de website of de domeinnaam van de website langs waar je naar de website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat.